menu
Úvodní stránka
Souhrn služeb – ceník
Přihlášení
Registrace
Akce a novinky
Články, cvičení a afirmace
Prodej léčivých kamenů
Více o masážích
Dárkové poukazy
Kontakt
Obchodní podmínky a GDPR


UZDRAVOVANÍ OBAV A STRACHŮ Z BUDOUCNOSTI - OBNOVA DECHU ŽIVOTA

Ještě jsme se úplně nestačili vzpamatovat z koronavirové pandemie a naše životy začala záhy ovlivňovat válka na Ukrajině. Po letech klidu, stability a relativního blahobitu, jsme se ne úplně připraveni, náhle ocitli v době, kdy pro mnohé slovo jistota a zázemí nabývá na významu. Ať už si to přiznáme, či nikoli, všichni společně čelíme jistým obavám s budoucnosti. Tato nejistota, pro mnohé navíc spojená s profesní, finanční, až existenční nouzí, působí dokonce i na ty, kteří ji hmotně nezažívají. Všechny nás totiž, ať si to přejeme, či nikoli, ovlivňuje a spojuje kolektivní lidské vědomí. Tento "mrak" společných nezpracovaných strachů, obav a tísní, ještě více sílí právě zhoršenosu situací ve světě a ovlivňuje celkovou náladu ve společnosti. Jinými slovy události kolem koronaviru a Ukrajiny frekvenčně snižují lidské vědomí. V realitě každodenního života se to může projevovat například nezájmem o vlastní fyzický, především však duševní a duchovní rozvoj s inklinací k základním hmotným potřebám. Tento stav je provázen i jistou ztrátou víry, naděje a poklesem přirozeného vnitřního pocitu hluboké spokojenosti, radosti a štěstí. Můžeme se snažit sebevíce, cvičit jógu, meditovat a stavět se k životu pozitivně, vyhnout se této frekvenční změně vědomí přesto úplně nejde. Aby toho nebylo málo, vše je navíc propojené s kosmickými událostmi. Dalo by se říci, že nám v těchto měsících úplně hvězdy a planety nepřejí. Ale i tento pohled je relativní, neboť za vším je vždy vyšší záměr, který obvykle přesahuje naše 3 D chápaní. Z pohledu nadčasovosti, přesahujícící náš současný život, je nejspíše vše nainscenováno tak, abychom mi lidé, společně s planetou Zemí a všemi jejími bytostmi a světy, prošli hlubokou transformací a právě onen všeobecně vnímaný stres, strachy, tísně a potlačení integrovali. Spojení individuálního vědomí člověka s vědomím společnosti, je velké. Tento fakt nás lidské bytosti sice staví do role ovlivňovaných, ale zároveň nám paradoxně dává velkou naději svým myšlením, chováním a láskyplným soucitným přístupem, ovlivňovat nejen vědomí nás všech, ale vědomí celé této krásné planety. Úpadek a ústup vědomí ve společnosti, může být pokud tuto lekci správně pochopíme, překvapivě předzvěstí nesmírných a zásadních pozitivních změn.

Prvotním lékem pro obnovení volného toku života, jež je pramenem naši spokojenosti, pocitů spojených s radostí, štěstím, znovuzískáním naši víry, naděje a hluboké důvěry, že o nás všechny, bude Stvořitelem všeho bytí vždy a za všech okolností postaráno, je pochopnení významu dechu. Dech je totiž úzce spojený s přijímáním a dáváním. S každým nádechem se sytíme pránou nové světelné energie, abychom ji s výdechem, pokud možno bezestrachu a lpěním, že o ni přijdeme, vydechli a propustili do světa. Cítíme-li se dobře a bezpečně, náš dech, ač si to zrovna neuvědomujeme, je klidný a vyrovnaný. Naopak pokud se nás zmocní strach, vše jakoby se v nás stáhlo. Dech se zrychlí a hloubka nádechu a výdechu zkrátí. Pomineme-li zdravotní efekt, který ve spojení se sníženým okysličováním naši krve, vede při krátkodobém nedostatečném dýchání většinou jen k únavě a dlouhodobém bohužel již k vážnějším fyziologickým komplikacím, nesprávné dýchání, tedy v tomto případě hlavně krátký a odbytý výdech, nás dostávají do pozice "lakomce". Slovo lakomec zní možná trochu silně, ale budeme-li na výraz nahlížet z psychologického pohledu významu karty zenového tarotu, uvědomíme si, že jde o popis velmi výstižný. Základní význam tohoto označení je uzavřenost, přílišná opatrnost, ústraní a pocity spojené s nedostatkem. Energie je pod tlakem iluze, že je ji nedostatek, zavírána dovnitř. Takový člověk se stále více uzavírá, nejen lidem a jejich případné pomoci a podpory, ale většinou se brání i novým příležitostem a změně. Ve hmotné rovině se tato porucha většinou projevuje přílišným šetřením a snahou o co nejmenší výdaje. V rovině duševní a duchovní potom dochází k ještě nebezpečnějšímu "zamrznutí", kdy lakomcem ovládaný člověk, přestává projevovat zájem o následování cesty vyšších cílů, jež si před současnou inkarnací vytyčil.

A proto milí přátelé, naučme se ve svých životech dýchat pomalu, klidně a vyrovnaně. Uveďme naše nádechy a výdechy do hlubokého souladu a ve svých životech obnovme tolik důležitou rovnováhu mezi přijímáním a dáváním. Pokud tak učiníme, díky propojenosti našeho individuálního vědomí s vědomím kolektivním, podpoříme dech života všech lidí okolo nás. Příznivým způsobem ovlivníme volné nezadržované dýchání celé společnosti, kterou ať si to přejeme, či nikoli, jsme součástí. Doba nás tak sice může vést k větší skromnosti, zodpovědnosti a pokoře, ale neměla by nám nikdy bránit volně dýchat, šířit a láskou otevřeného srdce, projevovat hojnost.

Dech našeho života by neměl přemoci strach, spojený s hamižností a zbytečným hromaděním, ale měl by být prioritně nasměrovaný na zvládnutí významného procesu uzdravování a odpoutávání karmických vazeb a závislostí ve vztazích. Přitom se zdaleka nejedná jen o vztahy s ostatními lidmi, ale například o vztah k našemu tělu, naši duši, duchu, Stvořiteli, ale i Matce Zemi a všem jejím světům, které byly poškozeny, případně jsou stále poškozovány karmou válek. Do konce roku 2022, máme mimořádnou příležitost, v souladu s vyšším Božským načasováním, vedením a podporou, vyčistit si karmu válek a uzdravit s ní spojená karmická traumata.

Soubor PDF CVIČENÍ NA ZPRACOVÁNÍ STRACHU

Kameny a byliny vhodné na uzdravování obav a strachů z budoucnosti

Autor: Tomáš Šťastný

Energie Transformace | ©2023 | Petr Bláha
Nastavení souborů cookie
Tato stránka používá soubory cookies pro účely správné funkce webu, webové analytiky a marketingu. Více info

Nastavení cookies

K čemu cookies slouží?

Cookies soubory zajišťují správné fungování základních funkcí našeho webu a přispívají k tomu, abyste si Váš pobyt zde užívali. Níže si můžete vybrat, jaké cookies nám chcete nebo naopak nechcete poskytnout, přičemž své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit v zápatí stránky Nastavení souborů cookie.

CONSENT_COOKIE: CONSENT_COOKIE_ID_USER: