menu
Úvodní stránka
Souhrn služeb – ceník
Přihlášení
Registrace
Akce a novinky
Články, cvičení a afirmace
Prodej léčivých kamenů
Více o masážích
Dárkové poukazy
Kontakt
Obchodní podmínky a GDPR


LOUTKOVÉ DIVADLO

Žijeme v roce, který je díky dění kolem koronavirové epidemie pro nás všechny velmi specifický. Ve vlnách změn, balancujících u některých až na hranici nervového kolapsu, začínající jarní depresí, posléze se měnící na příjemné letní nadechnutí (byť poznamenané pachutí rozpadu veškerého konceptu vlády), je tu podzim a s ním další surfování na vlnách strachu a neklidu.

S přicházejícím podzimem, zhoršující se situací spojenou tentokrát ještě více i s existencionální nejistotou a hlavně u mnohých z nás i z pocitu ztráty důvěry, že jsme skutečně vedeni tou správnou cestou, se ve společnosti objevují dva silné protichůdné proudy. Jeden striktně zastávající opatření proti šíření koronaviru a druhý benevolentní s příchutí anarchismu, opatření vlády vesměs odmítající. A samozřejmě mezi tím vším velký guláš názorů, polemik a emocí nás všech, zcela jistě těch nejlepších odborníků na virová onemocnění :-)

Co je pravda a co lež? Co je správné a co není?

Rád bych vám nabídl zcela jiný pohled, který se bohužel pod rouškou mediálního a společenského humbuku zcela ztrácí.

Síla a moc egregorů (kyvadel)

„Vše čím se zabýváme, to posilujeme. Kam směřujeme pozornost, tam proudí naše energie “

Abych lépe vysvětlil další hlubší souvislosti, pojďme si nejprve stručně říci, co kyvadla vlastně jsou a jakou roli v naší realitě sehrávají.

Egregory jsou zvláštní stvoření z lidských myšlenek a přesvědčení. Ovlivňují náš život nezávisle na tom, zda o nich víme či nikoliv. Některé egregory nám pomáhají žít a rozvíjet se, a jiné nám v tom naopak brání. Jsou odrazem toho, co je společné lidským myslím, a vyjadřují zvláštní astrální útvary.

Kdybychom se na náš svět dívali bez závojů duálních omezení 3D reality, pramenících z různých forem manipulací, námi vnitřně nezpracovaných potlačení a mnoha dalších vědomých a nevědomých programů, karmických bloků, kterými jsme nezdravě svázány jak s rody, tak i dalšími, ještě více skrytými a mnohem zákeřněji na nás působícími skupinami, pocitově bychom viděli svět ztvárněný nekonečným, vzájemně propleteným množstvím různorodých kruhů. Tyto kruhy se vzájemně proplétají, ovlivňují a posilují.

Egregor může vytvořit jednotlivec, skupina lidí, ale i velké kolektivy. Až na výjimky je většina kyvadel svou podstatou destruktivní, poněvadž odebírají energii svým přívržencům a vytváří si nad nimi moc. Jejich destruktivnost se projevuje tak, že je nezajímá osud konkrétních stoupenců. Egregor se propracovává k jedinému cíli: získat energii přívržence, a zda to bude, či nebude ku prospěchu příznivce samotného, to už nehraje roli. Člověk, jenž se ocitne pod vlivem systému, je nucen budovat život v souladu s jeho zákony, jinak jej systém rozžvýká a vyplivne. Ocitne-li se jedinec pod vlivem destruktivního kyvadla, je velmi snadné ztrhat veškerý dosavadní život. Vytrhnout se beze ztrát bývá zpravidla těžké.

Egregory mají různou podobu a inteligenci. Některé se kývají v podobě primitivních sportovních záměrů a cílů jako jsou např. kyvadla fotbalových a jiných sportovních klubů. Ani mocná výživa davu u nich většinou nepřesáhne jistou manipulativní úroveň a jejich vliv na nás můžeme pozorovat něco jako závislost. Trocha disciplíny a pevné vůle vede většinou k rychlému odpoutání z jejich vlivu.

Více nepříjemné může být namočení se do egregorů, jejíž hybnou silou je sex. Jejich prodloužená chapadla jako je pornografie, nebo například některé druhy seznamek, většinou propojené s prostitucí, mají specifické nástroje na získávání svého vlivu a následně hlavně odběru většinou tvořivé vitální sexuální energie. Využívají svět tak zvaných sexuálních parazitů, ale i inteligenci složitějších a ještě nepříjemnějších entit, které se na lidské energii přiživují. Jakoby nestačilo uvolnit se ze spáru našeho chtíče využívajícího kyvadla. Zbavit se podobných entit nebývá vůbec snadné a většinou to od napadeného vyžaduje velkou dávku odhodlání, ale i sebekontroly.

Svým vlivem ještě nebezpečnější egregory zpravidla objevíme ve formě politických uskupení, ale i firemních korporací a bank.

„Pokud chceš získat opravdovou moc a co nejvíce energie, postav se mezi Boha a lid.“

Nejhorší formou egregorů jsou náboženská kyvadla, která nejen že využívají nesmírného potenciálu davu svých přívrženců, ale jsou navíc živeny velkým náboženským přesvědčením a odhodláním svých stoupenců. Aby toho nebylo málo, stojí za nimi výživa, která probíhá staletí, což je nejen velmi posiluje, ale postupně i rozvíjí jejich destruktivní manipulativní inteligenci, která dokonce získává jistou hiearchii. Svou roli zde sehrávají nejen řadoví přívrženci, kteří jsou pro náboženské kyvadlo něco jako základní palivo, ale hlavně církevní představitelé a hodnostáři, kteří na podstavě neustále opakovaných magických rituálů, dodávají egregorům formy a kvality, které jsou pro běžného člověka, ale vůbec lidskou společnost, velmi nebezpečné. Velkým paradoxem je skutečnost, že dokola opakují něco, čemu ale v podstatě nerozumí, nebo lépe řečeno v jejich vlastní upravené a deformované interpretaci, ztratilo na prapůvodním významu. Připomíná to kněze klíčníka, který u sebe sice nosí staré klíče jistého rituálního poznání, ale jelikož netuší do kterých zámků jednotlivé klíče patří, dveře poznání pro něho zůstávají zavřené a ony nástroje, které při svých mších používá, nosí pro okrasu, nebo spíše jako osvědčený způsob získávání respektu vůči svým ovečkám. Nevědomé kněžstvo ale egregoru vyhovuje. Znalost podstaty totiž vytváří zbytečné otázky, kterými by se soukolí kyvadla jen zbytečně zadrhávalo. Pro egregor, který potřebuje získat pokud možno nekomplikovaně, rychle co nejvíce energie, je přirozeně daleko lepší lidská nevědomost, než moudrost. A kněží, kteří svoji službu vykonávají odhodlaně, navíc s důkladnou pravidelností, byť mají zavázané oči, jsou pro kyvadlo ti nejlepší služebníci. Navíc v tom zdaleka nejsou sami. Teď nemám na mysli další egregorové kruhy jiných, vibračně podobných, na velké náboženské chobotnici navázaných skupin, kolektivů, lidských rodů, ale především neviditelné hybné síly, která stojí v pozadí toho všeho a dokáže dle situace např. v ohrožení egregorového organismu, reagovat naprosto neuvěřitelnými a přitom velmi těžko odhalitelnými formami manipulací. Pokud je tedy něco co má v náboženskému egregoru udržovat řád, pořádek a celý organismus egregoru vést a usměrňovat na linii lineárního 3D času, tak to jsou bytosti, které egregor spravují z jiných rovin bytí. Abychom si lépe přiblížili skutečné možnosti náboženského egregoru, stačí si jen připomenout všechna ta mariánská a jiná náboženská zjevení, která za církvemi stojí. Pro získání ještě větší síly a svého vlivu na ostatní, je kyvadlo podobného charakteru schopné vytvářet davové iluze.

Jak se bránit a nepodlehnout

V této souvislosti si vybavuji film Merlin z roku 1998, kdy hlavní představitel Merlina Sam Neill pronesl před davem přihližejících v souvislosti s ochranou před destruktivním vlivem čarodějnice, moudrou větu: "Zapomeneme na tebe" a otočil se společně s ostatními ke strige zády.

Tím nenaznačuji, že máme před Koronavirem zavírat oči a pokoušet se žít v jakési sladké nevědomosti. Jednak to díky přesycenosti tématu ve společnosti není moc dobře možné, ale hlavně bychom paradoxně vytvářeli přesně opačný extrém a to nadbytečný potenciál vzdoru, který by nás ještě více nořil do chapadel vlivu egregoru celosvětové chobotnice. Nějaké základní informace, abychom mohli správně reagovat už jen kvůli našim dětem a přirozeně nebyli naivní ani vůči orgánům státní moci, o vývoji vědět potřebujeme.

Dovolím si říci, že největší nebezpečí koronavirového egregoru je jeho celosvětové působení, které má díky své síle, již výrazný vliv na kolektivní lidské vědomí. Abych to přeložil do jazyka života, kolektivní lidské vědomí je určitá rovina, kde se všichni společně držíme za ruce :-) V průběhu náhlých opatření vlády ČR, kdy zejména po letním uvolnění a po sléze vytrhnutím s relativní každodenní pohody, jste někteří citlivější z vás mohli vnímat výrazný propad energie. Jako by vše spadlo na úroveň blízkou před vyhlášením nouzového stavu v březnu. Toto zmražení ve společnosti bylo jasně cítit a projevilo se nejen náhlým individuálním neklidem občanů, pramenícím z další nejisté budoucnosti, ale přímo a velmi negativně ovlivnilo celé kolektivní lidské pole. Jinými slovy by se dalo říci, že tento propad ovlivnil i bytosti, kteří by za normálních podmínek svým vlastním silným vědomím šířeným strachům a klasickým nástrahám egregorů, odolali. Podobným mocným celoplanetární působením se prezentují silné egregorové kolektivy náboženských skupin a církví. Nemusíme chodit vůbec daleko. Stačí uvést bohužel stále silný vliv egregoru katolické církve, jejíž neviditelné formy jako pavučiny zahalují tuto zemi do velké iluze smutku a oddělitelnosti. Kdy kolektivní lidské vědomí, nebo pokud tedy budeme brát v potaz jen naší českou kotlinu, kolektivní vědomí národa, je například během roku deformováno církevními svátky. Člověk ráno vstane, jde na ulici a všude je cítit pachuť pole, které ovlivňuje náladu a myšlení lidí. Jedinec přitom nemusí být zdaleka nutně členem této církve a přesto je pod jejím silným egregorovým vlivem a to na základě minulých inkarnací, uzavřených (nezrušených) smluv, křtů a karmické zátěže. Pokud jste pevnou součástí křesťanského egregoru, aniž byste s ním měli navenek něco společného (nechodím do kostela), potom vás nejspíše atmosféra křesťanských vánoc a dalších svátků bude přitahovat. Pokud ovšem tato nezdravá pouta zrušíte a celou svoji podstatou toužíte po změně a opravdovém duchovním rozvoji, vaše vědomí se postupně změní a vibrace kolem kostelních zvonů vám budou připadat jako zlý sen. Začnete postupně nadzvedávat pokličku hrnce, jehož obsah je usilovně ukrýván pod ochranou nevědomosti mas. Nerad bych ale odbíhal od tématu. Tím vším se jen snažím naznačit, co dělá s kolektivním lidským vědomím agresivní egegor, který se po mnoho staletí živí naší nadbytečnou pozorností.

Přesto všechno se nám překvapivě nabízí poměrně velká škála možností. V podstatě by se dalo říci, dělejme přesně opak toho, čím se tento neustále nafukovaný a živený koronavirový egregor vůči nám a okolí prezentuje:

 • Buďme k sobě otevření, upřímní a hlavně štědří! Rozdávejme směrem k ostatním hojnost nejen formou hmotných pozorností, ale i štědrostí laskavých myšlenek a slov. Každé setkání s jinou bytostí se tak pro nás může stát výzvou otevírat svá často zavřená srdce.
 • Postavme se našim existencionálním strachům. Zkusme této doby využít k tomu, abychom co nejvíce strachů, obav a tísní v sobě zpracovali (transformovali). Je mnoho dobrých praktických technik, jako je např. vědomé prodýchávání, které nám v tomto pomohou.
 • Přestaňme zbytečně sledovat zprávy v televizi, v rozhlase, ale i na internetu. Vyzkoušejte si několik dní vůbec neotvírat seznam.cz.
 • Zkusme se nenechat vtahovat jinými do neustálého dialogu o koronaviru. Při jakémkoliv náznaku pokusu nás do podobné konverzace vtáhnout, reagujme přenesením pozornosti na témata, která nás naopak posilní.
 • Sdílejme s ostatními zkušenosti a zážitky, které přináší uvolnění, pohodu, ale hlavně radost. Ještě více než kdy jindy dělme se s ostatními o okamžiky naplněné radostí, harmonií a láskou.
 • [i">Drahý milovaný Bože, nejvyšší Stvořiteli, skrze tebe, skrze tvoji moc, sílu, světlo a lásku, děkuju za milost víry, naděje a hluboké důvěry v můj život".
 • Naučme se medicíně ještěrky, která nám podle prastaré tradice domorodých indiánů říká - "Dovol si snít svoji budoucnost" Není to žádné melancholické vzdychání, naplněné kňouravým podmiňováním, iluzemi oddělitelnosti, či jakýmkoli jiným odkládáním svého štěstí. Je to uhrančivý a přitom klidný, plný důvěry, pohled ještěrky, která jako malíř na plátno maluje reálnou krásnou krajinu své budoucnosti. Posilujme a trénujme naši vizualizaci takovým způsobem, aby se postupně stávala naší přítomností.
 • Jako ostříži chraňme naši individuální svobodu. Nebuďme loutkami jiných. Nedovolme moci pánům a jejich dlouho budovanému systému, ale ani davům, aby potlačovali naše přirozené právo na originalitu. První vlna jasně ukázala, že naše socialistická minulost je v našich buňkách stále velmi silně zaseta. Pod vlivem zvýšeného tlaku a nejistoty ve společnosti, se mnozí dokázali velice rychle vzdát práva na svůj vlastní názor a cestu. Raději se stáhli před davem držící budovatelský prapor s označením - "Společně to dokážeme".

Byla by ale velká škoda a neprozíravé zabývat se jen opatřeními vůči rozpínajícímu se vlivu koronaviru. Egregorů a celkově polí negativně ovlivňující náš život je nekonečné množství. Ať už se jedná o jednodušší formu kyvadla, či strukturou a inteligencí mnohem mocnější egregorový organismus, jejich snahou bude vždy získat naši pozornost a pokud možno ji posilovat a udržovat na co nejdelší možnou dobu. Využít naší energie a vnitřního potenciálu každého z nás k vlastnímu prospěchu a výživě něčeho, co nás potřebuje jen do chvíle, pokud jsme kvalitní potravou.

Naučit se moudře vedle kyvadel, egregorů, ale dalších svoji hiearchií a strukturou ještě složitějších iluzorních a nebezpečnějších polí, ovládající a manipulující naše životy a tedy i skutečnou svobodnou vůli žít, bude podle současného, stále vysokého stupně nevědomosti, nejspíše úkolem dalších generací po nás. Abychom se těmto systémům naučili bránit, je zapotřebí, aby se u co nejvíce bytostí na této planetě rozvinulo vnímání a citlivost natolik, aby sami byli schopni holografická iluzorní pole, držící populaci v konzumu, poslušnosti a nevědomosti, opravdově vnímat a tím od skutečné reality rozlišit.

Pokud vás tyto řádky zaujali, cítíte, že ve vašem nitru nastává čas změny a slovo Svoboda pro vás přestává být jen omílanou frází systému, ale ryzí potřebou, zasílám pár dalších typů jak si s egregory a dalšími poli nastavovat hranice, jak eliminovat jejich vliv a naopak se vibračně od nich odpoutat a přiblížit hranicím 5. dimenze:

 • Snažte se v životě vyhnout strnulosti zaběhlých kolejí. Jakákoliv změna je totiž pro strukturu těchto egregorů a polí nepříjemná a rozvracující. Každý den zkuste udělat v zaběhlém režimu něco jinak. Například jděte do práce jinou cestou. I maličkosti jsou v tomto lékem.
 • Pokud podepisujete smlouvu, dáváte na internetu s něčím souhlas, zakládáte si slevovou kartu, nebo se jakýmkoliv jiným způsobem musíte zavázat, nastavte si hranice s druhou stranou takovým způsobem, aby jste souhlasili jen s danou službou, kterou si přejete využít a která případně odpovídá i částce, kterou hodláte zaplatit. Vše ostatní co nevidíte, co se velmi často pod pokličkou vašeho souhlasu skrývá, co poškozuje vaši svobodnou vůli a tím i prapůvodní nejvyšší Božský řád, je potřeba jasně vnitřně odmítnout. Vyhledání a přetnutí veškerých nezdravých pout a napojení firmy, společnosti (egregoru) na vás, je tou nejrychlejší a nejúčinnější metodou nastavení si hranic. Netrvá to dlouho a chce to jen trochu vůle a praxe. Rádi vás to naučíme.
 • Najděte si přes den aspoň chvíli čas jen na sebe a zůstávejte v tichu. Meditujte na prázdnotu ticha, nebo jen v tichosti vlastní mysli relaxujte v přírodě. Jako pozorovatelé pozorujte svět kolem sebe. Pokuste se přitom nic s toho neposuzovat, s ničím se nesrovnávat. Všemu dejte volný prostor k sebevyjádření.
 • Nejlépe venku v přírodě, pod přímým dotekem slunečních paprsků, nadechujte slunce. S každým nádechem s pomocí vizualizace zlatého světla, které do vás proniká, se nechte sytit zlatou řekou světla. Umožněte sluneční vibraci, aby prostoupila celou vaší bytostí. Dovolte, aby naplnila vaše atomy, DNA, buňky, krev. Vstoupila do všech vašich energetických center (čaker), meridiánů (energetických drah), orgánů, jemnohmotných těl (aury), do všech rovin a úrovní vaší existence. S každým výdechem si naopak představujte, že ze svého těla, ale i mysli a duše v lehkosti vydechujete vše, co u vás pozbylo na významu. Co již v životě nepotřebujete a co vás na vaší cestě duchovního rozvoje blokuje a omezuje. Na ničem nelpěte a dovolte všemu starému odejít. Účinná je představa výdechu skrze chodidla do země.
 • Doma, na pracovišti, v přírodě, kdekoli to je možné, nalaďujte se a propojujte s energiemi vzestupující planety Země, milovaného Hora (vnitřního Krista), vibrace Nového Vesmíru a hlavně v tomto okleštěném patriarchálním světě, na tolik chybějící prapůvodní esence, bezpodmínečnou lásku a světlo Božské vesmírné Matky Sofie.
 • Závěrem ještě malé zamyšlení. Pokud připustíme holou skutečnost, že každá vláda státu, ale i např. svým vlivem na celosvětové dění, velké nadnárodní společnosti, média, banky atd. disponují řadou školených psychologů, kteří i přes rozdílnost názorů a dalších profesních odlišností v době 21. století dobře vědí, jak neblahý vliv má na život a zdraví obyvatelstva a tím přirozeně na kondici celých ekonomik a dalších společenských oblastní, podobné masivní šíření strachu a poplašných zpráv. Pokud tyto instituce jednoduše na jejich hlas nereagují, nezbývá nám již moc možností vyvrátit skutečnost, že se tu nejedná o cílenou, celosvětovou kampaň zaměřenou na jisté cíle. Manipulaci, která svým rozsahem a směrováním, možná přesahuje i naše chápaní. A v takové situaci je možná na místě připomenout si, že Boží jiskra se nachází ve všem a vyšší záměr tohoto prasvětla, který zdaleka nemusíme z naší roviny bytí úplně chápat, může působit i skrze na první pohled námi označkované, nepřátelé.

  Milí přátelé, rád bych Vám všem na cestě pochopení a osvobozování se s egregorů, ale i dalších polí a vlivů, popřál hodně síly, vůle, hluboké důvěry, lásky a nejvyšší možné univerzální ochrany. Laskavé pomoci a vedení ze strany duchovních průvodců, mistrů, rádců, ale i Vašich prapůvodních tvůrců.

  Autor: Tomáš Šťastný

Energie Transformace | ©2023 | Petr Bláha
Nastavení souborů cookie
Tato stránka používá soubory cookies pro účely správné funkce webu, webové analytiky a marketingu. Více info

Nastavení cookies

K čemu cookies slouží?

Cookies soubory zajišťují správné fungování základních funkcí našeho webu a přispívají k tomu, abyste si Váš pobyt zde užívali. Níže si můžete vybrat, jaké cookies nám chcete nebo naopak nechcete poskytnout, přičemž své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit v zápatí stránky Nastavení souborů cookie.

CONSENT_COOKIE: CONSENT_COOKIE_ID_USER: