menu
Úvodní stránka
Souhrn služeb – ceník
Přihlášení
Registrace
Akce a novinky
Články, cvičení a afirmace
Prodej léčivých kamenů
Více o masážích
Dárkové poukazy
Kontakt
Obchodní podmínky a GDPR

Uzdravení v hladině Theta

Stav theta je velmi hluboký stav uvolnění. V tomto stavu se mozkové vlny zpomalují na frekvenci 4 - 7 cyklů za sekundu. Mozkové vlny theta patří do sféry podvědomí. Ovládají část naši mysli, která se nachází mezi vědomím a nevědomím. Ukrývají vzpomínky a pocity. Řídí naše postoje, přesvědčení a chování. Jsou kreativní, inspirující a doprovází je duchovní vjemy a zážitky.

Ve stavu theta můžeme jednat ale pohybujeme se pod úrovní vědomé mysli. Ve stavu theta se vědomí s čistým záměrem obrací na Stvořitele všeho bytí.

Theta léčení
 • ve stavu theta je možné pracovat s přesvědčeními a pocity, díky čemuž se okamžitě  změní myšlení, které vytváří nemoc
 • stav theta umožní napojit se na nejvyšší úroveň lásky a síly
 • díky v praxi osvědčeným postupům práce s vědomím v hladině theta, jejich působením dochází ke změnám na fyzické, mentální, emocionální i duchovní úrovni.

Vědci zjistili, že určité mozkové frekvence (především se jedná o frekvence alfa, theta a theta - gama) mohou mít následující účinek:

 • zmírňují stres a dlouhodobě významně redukují pocity úzkosti
 • navozují fyzické uvolnění a mentální jasnost
 • synchronizují obě mozkové hemisféry
 • aktivují živé, spontánní představy mysli a kreativní obrazové myšlení
 • snižují bolest, navozují stavy euforie a stimulují uvolňování endorfinů.

Přesvědčení - naše postoje, myšlenky a přesvědčení jsou spojena s různými energetickými cestami vedoucími k různým orgánům.

Systém přesvědčení

Co je přesvědčení:

Přesvědčení je, když mysl přijme domněnku, že je něco skutečné či reálné. Často ji na emocionální či duchovní úrovni doprovází pocit jistoty. V současné době je již vědecky dokázáno, že emoce, pocity síla myšlenek přímo ovlivňuje naše fyzické zdraví. Naše centrální nervová soustava řídí obranné mechanizmy těla. Vzhledem k tomuto poznatku můžeme snadno předpokládat, že každá myšlenka, emoce, nápad nebo přesvědčení ovlivňují neurochemicky celé tělo... více info.

Přenašeči těchto chemických vzkazů v těle se nazývají neuropeptidy. Nacházejí se nejenom v buněčných stěnách mozkových buněk, ale i v imunitním systému. Při svém putování po celém těle dodávají přenašeči životně důležité informace a často na základě jejich působení dochází k okamžité tělesné reakci. Jestliže jste někdy zažili autonehodu, možná se vám roztřáslo celé tělo, protože se vám do krevního oběhu vyplavilo velké množství adrenalinu. Jakmile nebezpečí pominulo, vyslali jste tělesným receptorům vzkaz, že je vše v pořádku, a začali jste se uklidňovat. Tento jednoduchý případ ukazuje, jak rychle se mohou přenést informace z myšlenkové podoby do fyziologické reakce.

Výzkum také ukázal, že centrální nervová soustava představuje chemické propojení našich emocí včetně veškerého stresu v našich životech, ať dobrého či špatného s regulačními mechanismy endokrinního a imunitního systému. Je tudíž velmi důležité, abychom adekvátně vyjadřovali své emoce jak verbálně tak i tělesně. Jestliže zdravým způsobem nevyjadřujeme silné emoce jako je strach, hněv či odpor, sympatický nervový systém těla přirozeně reaguje adaptační reakcí: bojem nebo útěkem. Nevhodné hromadění těchto stresujících emocí vytváří přebytek adrenalinu, který způsobuje chemický kolaps, čímž se vnitřně oslabuje imunitní systém a zvyšuje se potenciál pro možné onemocnění.

Zcela bezpečně můžeme tvrdit, že myšlenky, slova, emoce a fyzické tělo jsou efektivně propojeny a navzájem se ovlivňují. Myšlenka je vyjádřena ve formě elektromagnetické mozkové vlny, která vyšle vzkaz neuropeptidům, jež jsou okamžitě vyplaveny do centrální nervové soustavy, aby na základě jejich působení došlo ke vhodné tělesné reakci. Systém přesvědčení je dostatečně silná (po dlouhou dobu opakující se ) myšlenka, jež v rámci dorozumívacího systému těla vysílá svůj vzkaz neuropeptidům. Fyzické tělo takto reaguje na systémy emočního přesvědčení, které jeho reakce podmiňují. Abychom mohli změnit vzkazy, jež svému tělu předáváme, musíme nejprve změnit svoje přesvědčení.

Jak změnit přesvědčení

Vědomá mysl

Vědomá mysl činí rozhodnutí během našich každodenních aktivit. Posílá programy podvědomé mysli, aby vykonali určité úkoly a pozoruje jak tyto podvědomé programy fungují. Předpokládá se, že naše vědomá mysl tvoří pouze 12% naší mysli. Jestliže tato část vnímá, že má nějaké přesvědčení, neznamená, že tomuto přesvědčení věří i podvědomá mysl. Například se můžete domnívat, že nemáte naprosto žádná podvědomá omezení ohledně hojnosti či peněz. Vědomé mysli nepřipadá logické, že by na podvědomé či jiné úrovni bytí existovala jakákoliv omezení, nicméně tam být mohou. Vědomá mysl má výjimečnou vlastnost, díky které se může rychle rozhodnout, co je správně a co špatně. Podvědomá toto nedokáže. Vědomí alespoň do určité míry rozhoduje o tom, jaké informace se mají do mozku uložit a jaké ne.

Podvědomá mysl

Podvědomou mysl obsahuje všechny naše vzpomínky,zvyky, přesvědčení, povahové rysy a obraz toho jak vnímáme sebe sama. Řídí autonomní tělesné funkce. Slouží nejenom jako úložiště informací, ale vykonává i úkoly. Obsahuje také „předdefinované instrukce“ o kterých nemusíme vědomě přemýšlet, jako například udržování chodu srdce. Podvědomí tvoří 88% mysli. To znamená, že když zjistíme, že jedno z našich přesvědčení je negativní, 12 procent naší mysli chce změnit 88 procent. Jakékoliv rozhodnutí o změně přesvědčení se nejprve tvoří v naší vědomé mysli. Toto rozhodnutí bude v určitém rozporu s existujícími přesvědčeními.

Tělo

Je nastaveno tak aby reagovalo na naprogramování. Každou sekundu naše tělo reaguje na programy, které automaticky vysílá naše podvědomá mysl. Nicméně lze pozorovat, že tělo má také svou vlastní inteligenci. Během experimentu se ukázalo, že buňky, jež byli vyživovány, k této výživě tíhli, ale od toxinů se vzdálily.

Otevření mysli pro pozitivní změnu

Vědomá mysl může naprogramovat podvědomou mysl na nové reakce a zvyky. Tuto schopnost máme vrozenou. Bohužel jak stárneme, mnoho z nás se zasekne na starých vzorcích reakcí, které nám už nejsou k užitku. Svým charakterem mění práce s přesvědčeními naše reakce na tělesné, mentální a metafyzické úrovni. Návrat do nevinnosti je nejlepším prostředkem k tomu, jak změnit naše přesvědčení. Stav theta je důležitý, jelikož navrací podvědomí do frekvence růstu a změny. Otevírá mysl vůči pozitivní změně a náš způsob myšlení navrací do období dětské čistoty.

Programy

Pracujeme-li s přesvědčeními, vstupujeme přímo do světa naší podvědomé mysli, kde tato přesvědčení měníme. Náš mozek pracuje jako biologický superpočítač, který vyhodnocuje informace a odpovídá na ně. Naše reakce na určitý zážitek závisí na informaci, kterou mysl získá, a také na tom jak ji přijme a vyhodnotí. Jakmile tělo, mysl nebo duše přijali přesvědčení jako skutečnost, vzniká z něho „program“. Programy mohou pracovat v náš prospěch,ale mohou nám také škodit. Záleží na tom o jaký program se jedná a jak na něj reagujeme. Mnoho lidí žije většinu svého života se skrytým programem, kvůli němuž nemohou být úspěšní. I když jsou dokonce mnoho let úspěšní, mohou náhle ztratit všechen svůj majetek nebo kvůli svému neuváženému činu přijít o všechno. Pokračují dál ve svém jednání, aniž si uvědomují, že sami sobě škodí. Nechápou, že od dětství hluboko v jejich podvědomé mysli sídlí programy a čekají na příležitost, kdy se mohou otisknout v realitě. Práce s přesvědčeními umožňuje lidem tyto programy odstranit a nahradit je pozitivními programy, jež pocházejí od Stvořitele všeho co jest.

Úrovně přesvědčení

Theta léčení

V každém člověku existují čtyři úrovně přesvědčení:

Základní úroveň

Základní přesvědčení přijímáme v tomto životě od dětství. Tato přesvědčení se stala naší součástí. Uchovává se jako energie v čelním mozkovém laloku. Během své existence v tomto prostoru a čase neustále vytváříme nová základní přesvědčení - dokonce i když čteme a vnímáme tento text. Vždy si můžeme vybrat jaké programy přijmeme, nebo odmítneme. Když si uvědomíme, že při této volbě můžeme použít svoji svobodnou vůli, získáme jakýsi druh mistrovství nad svým osudem.

Genetická úroveň

Programy na této úrovni získáme od předků nebo je přijímáme do své genetické výbavy během tohoto života. Tato přesvědčení se uchovávají jako energie v morfogenetickém poli, jež obklopuje fyzickou DNA. Toto pole vědomostí určuje, jakými zákonitostmi se má DNA řídit... více info.

Geny jsou nejsložitější části těla. Vytvářejí programy aby zajistili správnou funkci těla. Gen se skládá ze série nukleových kyselin umístěných v buněčném jádře, které vytvářejí deoxyribonukleovou kyselinu neboli DNA. DNA se skládá z 23 párů chromozomů. V každém jednotlivém páru je zakomponován mechanizmus, jenž řídí více než 100 000 funkcí jednoho řetězce DNA. Každý ze 46 chromozomů má dva řetězce DNA. Základní strukturu DNA tvoří dvě velmi dlouhá vlákna neboli řetězce, která se okolo sebe otáčejí. Jeden řetězec směřuje na východ a jeden na západ. Řetězec se skládá ze čtyř druhů nukleových kyselin, jež se formují do příček takzvaného žebříku. Samotná DNA se označuje za nositelku genetické informace. V jednotlivé sekvenci dvoušroubovice DNA je zakódováno více než 100 000 genů. DNA je v buňkách svinuta do klubka a je velmi dlouhá. V každé tělesné buňce je zakódováno neuvěřitelné množství informací.

Tyto řetězce obklopuje zvláštní informační pole, jež se nazývá morfogenetické pole. Toto pole v sobě uchovává genetické pocity a emoce a předává DNA informaci, že má být DNA. Sděluje buňkám, kolik nohou, chodidel a rukou bude miminko mít.

Do této struktury DNA je zabudována genetická paměť posledních nejméně sedmi generací a morfogenetické pole obsahuje systémy přesvědčení, které si po mnoho staletí předávaly předchozí generace. Nejsme pouze tělo jsme také mentální a duchovní energie. Ve svém životě děláme mnoho věcí nejen podle toho, čemu věříme my sami, ale i podle toho, čemu věřili naši předkové. Prostřednictvím morfogenetického pole se mohou přesvědčení předávat z generace na generaci, ze systému přesvědčení jednoho člověka do systému přesvědčení druhého.

Programy na genetické úrovni získáváme od našich předků, nebo se předávají do našich genů v tomto životě. Z některých programů máme užitek a ty slouží našemu dobru, z některých ne. Odstraňování a nahrazování genetického programu proběhne pravděpodobně v naší budoucí, minulé i současné genetické výbavě. Tento program je odstraněn a nahrazen také u našich sourozenců, předků, rodičů a dalších příbuzných.

Genetická úroveň se uchovává ve formě energie v morfogenetickém poli, které obklopuje mistrovskou buňku, jež se nachází ve střední části mozku v epifýze. Zatím co oři theta léčení pozorujeme změny probíhající v mistrovské buňce, tyto změny zároveň probíhají ve všech tělesných buňkách.

Historická úroveň

Tato úroveň obsahuje vzpomínky z minulých životů, hlubokou genetickou paměť a zkušenosti kolektivního vědomí, které si přinášíme z minulosti do současnosti. Tyto vzpomínky se uchovávají v aurickém poli... více info

Do každého života si přinášíme tři molekuly. Jakmile duch vstoupí do těla, tyto tři molekuly se usídlí ve třech různých částech fyzického těla: první v epifýze v mozku, druhá v srdci a třetí na spodním konci páteře. Jakmile se začne probouzet kundaliní, začnou se probouzeti tyto molekuly a paměť v nich obsažená. Podvědomá mysl a genetické nebo morfogenetické pole obsahují vzpomínky. Avšak u některých vzpomínek nelze určit, odkud pocházejí. Nazýváme je vzpomínky z minulého života.

Na této úrovni můžeme najít hluboké genetické vzpomínky na lidi, s nimiž jsme se znali a byli jsme s nimi v přímém kontaktu a také vzpomínky na jinou dobu a místa. Na této úrovni se také nachází průchod do skupinového vědomí a astrální úrovně. Mnoho programů na této úrovni pochází z „kolektivního vědomí“, jelikož jsme propojeni s myšlenkovými formami ostatních lidí. Tyto myšlenkové formy se tvoří na základě tisíciletých lidských zkušeností a jsou jak pozitivní, tak negativní. Na této úrovni se také nacházejí fragmenty duše, jež jsou v podstatě silné emoce duše, které se buď ztratily, byli zapomenuta, nebo převzaty od jiného člověka. Fragmenty duše se automaticky zpracují, vyčistí a vrátí při théta léčení.

Historická rovina se uchovává v éterickém energetickém poli okolo zadní strany hlavy a ramen.

Úroveň Duše

Tato úroveň zahrnuje celé bytí člověka. Je rozsáhlá a více Božská. Je součástí Boha, Stvořitele a je to dokonalost sama. Programy jež na úrovni duše existují, člověka velmi silně ovlivňují. Programy na této úrovni završují celistvost jedince.

ENERGETICKÝ TEST

Abychom mohli zjistit, zda má osoba určité programy přesvědčení, byla vyvinuta jednoduchá testovací metoda, která zahrnuje všechny čtyři úrovně a nazývá se „ svalový test“. Vychází z konvenční podoby lékařské diagnostické metody kineziologie.

Ceník

Název Cena Čas V uzdravování pomáhá
Uzdravení v hladině Theta osobní setkání 900,-/60 min. dle potřeby a domluvy s klientem Zuzana Némethová
Uzdravení v hladině Theta na dálku 900,-/60 min. dle potřeby a domluvy s klientem Zuzana Némethová
Posuň tabulku zpět   |   Posuň tabulku doprava

Na Theta uzdravování se objednejte nejlépe telefonem. V případě, že Vám nevezmu telefon, nejspíše pracuji. Ráda Vám zavolám zpět, hned jak budu moci. Děkuju za pochopení.

tel.:     773 592 488
mail:   zunea@centrum.cz

Organizace práce

V případě, že vás nabídka oslovila, zašlete tyto informace na e-mail: zunea@centrum.cz

 • jméno a příjmení
 • telefon
 • datum narození
 • popis svých zdravotních a psychických potíží, situace, problematického vtahu - co si přejete řešit?
 • do přílohy mailu můžete přidat svoji fotografii (nemusíte)

Na číslo účtu 43-1602070297/0100 zašlete částku 900,- Kč. U platby prosím uveďte jen své jméno, příjmení a poznámku Theta.

Po připsání částky na účet, nebo zaslání potvrzení z banky o provedené platbě, se dám k mým aktuálním časovým možnostem, co nejdříve do práce. V den diagnostiky vám bude zaslán mail s diagnostikou a informacemi pro vás a to včetně případného doporučení, jak svůj stav nebo životní situaci podpořit a dále uzdravovat.

V příloze mailu vám bude zaslána faktura.

Uzdravování v hladině Theta na dálku

S touto službou může souviset:

AFT terapie

Pravidla objednáváníEnergie Transformace | ©2023 | Petr Bláha
Nastavení souborů cookie
Tato stránka používá soubory cookies pro účely správné funkce webu, webové analytiky a marketingu. Více info

Nastavení cookies

K čemu cookies slouží?

Cookies soubory zajišťují správné fungování základních funkcí našeho webu a přispívají k tomu, abyste si Váš pobyt zde užívali. Níže si můžete vybrat, jaké cookies nám chcete nebo naopak nechcete poskytnout, přičemž své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit v zápatí stránky Nastavení souborů cookie.

CONSENT_COOKIE: CONSENT_COOKIE_ID_USER: