Úvodní stránka » SPOLUPRACUJEME A DOPORUČUJEME » Vladimíra Nahodilová - soukromá poradna pro lidi v krizových životních situacích

Vladimíra Nahodilová - soukromá poradna pro lidi v krizových životních situacích

Vladimíra Nahodilová Pracuji individuálně s dospělými v náročných situacích jejich životní cesty, zabývám se hledáním smyslu toho, co se jim v životě děje, s čím nedokážou pohnout nebo se podívat z jiného úhlu pohledu. Odhalujeme společně překážky, které brání v jejich rozvoji, hledáme zdroje síly a možnosti, jak žít dál naplněný život. Častými tématy je depresivita, úzkosti, strachy, smrt, nedostatečný pocit vlastní hodnoty a sebedůvěry, různé typy duševních onemocnění, zajímají mě témata dalšího duchovního rozvoje, transcendentálních přesahů člověka, psychospirituální krize, energetický systém člověka či mimořádné a změněné stavy vědomí.

Profesní zkušennosti

  • 4 roky rodinná poradna
  • 10 let občasná služba linka důvěry
  • od roku 1999 vlastní poradenská praxe pro lidi v krizové životní situaci, po traumatu či v nemoci
  • v současné době rovněž pracuji pro Trialog, kde se zabýváme náhradní rodinnou péčí

Z čeho nejvíc čerpám pro svoji práci

  • psychoterapeutický výcvik v existenciální analýze a logoterapii, garantován rakouskou společností GLE
  • výcvik v traumaterapii 21.st., vycházející z nejnovějších výzkumů mozku a tomu odpovídající imaginativní léčivé techniky (dle Luise Reddemann: Léčivá síla imaginace)
  • výcvik v práci s mimořádnými stavy vědomí
  • škola života a moje cesty do Egypta, Tibetu, Nepálu, Indie, Číny a ruské Sibiře

Kontakt

Vladimíra Nahodilová, Kollárova 1714/1A, Hradec Králové (blízko autobusového terminálu), tel: 604854608, email: Vladimira.Nahodilova@seznam.cz

Ceník

  • 1 hodina = 500 Kč (možnost slevy v akutní nouzi)

Duchovní dimenze 2012